NOMENCLATORUL

 

lucrărilor de construcţii de clădiri si/sau construcţii ingineresti, instalaţii

si reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările,

care se practică în bază de licenţă

 

 • 1. Terasamente si lucrări de teren
 • 1.4 Baraje, diguri, terasamente.
 • 2. Executarea construcţiilor
 • 2.1 Fundaţii din piloţi..
 • 2.5 Clădiri din panouri mari prefabricate.
 • 2.6 Clădiri si edificii din beton armat prefabricat-monolit.
 • 2.8 Clădiri din beton armat monolit.
 • 2.10 Construcţii rutiere categoriile I...V.
 • 2.11 Construcţii de piste de decolare si aterizare.
 • 2.13 Poduri.
 • 2.15 Construcţii hidrotehnice din beton si beton armat.
 • 2.16 Construcţii metalice portante la obiective cu un singur nivel.
 • 2.17 Construcţii metalice portante la obiective cu mai multe nivele.
 • 2.19 Galerii si estacade metalice.
 • 2.20 Construcţii metalice tip turn si catarg.
 • 2.21 Cosuri de fum si carcase pentru conducte de aspiraţie.

.

 • 5. Instalaţii si reţele interioare

 

 • 5.5 Instalaţii si reţele de radiocomunicaţii si telecomunicaţii.
 • 6. Instalaţii si reţele exterioare
 • 6.8 Instalaţii si reţele de radiocomunicaţii si telecomunicaţii.
 • 7. Montarea utilajelor si instalaţiilor tehnologice
 • 7.4 Automatizări.
 • 7.7 Utilaje la întreprinderi din industria materialelor de construcţie.
 • 7.16 Utilaje si instalaţii la obiective de aprovizionare si epurare a apei.
 • 7.17 Utilaje si instalaţii termoenergetice.

 

 • 7.18 Utilaje si instalaţii electrotehnice.
 • 7.19 Utilaje si instalaţii frigorifice, de compresiune, transport pneumatic si

aspiraţie.

 • 7.20 Utilaje de purificare a gazelor.

.

 • 7.22 Utilaje la construcţii hidrotehnice.
 • 7.23 Utilaje si echipamente de telecomunicaţii.ii