lorem

                                  NOMENCLATORUL

lucrărilor de construcţii de clădiri si/sau construcţii ingineresti, instalaţii

si reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările,

care se practică în bază de licenţă

 

1. Terasamente si lucrări de teren

1.4 Baraje, diguri, terasamente.

2. Executarea construcţiilor

2.1 Fundaţii din piloţi..

2.5 Clădiri din panouri mari prefabricate.

2.6 Clădiri si edificii din beton armat prefabricat-monolit.

2.8 Clădiri din beton armat monolit.

2.10 Construcţii rutiere categoriile I...V.

2.11 Construcţii de piste de decolare si aterizare.

2.13 Poduri.

2.15 Construcţii hidrotehnice din beton si beton armat.

2.16 Construcţii metalice portante la obiective cu un singur nivel.

2.17 Construcţii metalice portante la obiective cu mai multe nivele.

2.19 Galerii si estacade metalice.

2.20 Construcţii metalice tip turn si catarg.

2.21 Cosuri de fum si carcase pentru conducte de aspiraţie.

.

5. Instalaţii si reţele interioare

 

5.5 Instalaţii si reţele de radiocomunicaţii si telecomunicaţii.

6. Instalaţii si reţele exterioare

6.8 Instalaţii si reţele de radiocomunicaţii si telecomunicaţii.

7. Montarea utilajelor si instalaţiilor tehnologice

7.4 Automatizări.

7.7 Utilaje la întreprinderi din industria materialelor de construcţie.

7.16 Utilaje si instalaţii la obiective de aprovizionare si epurare a apei.

7.17 Utilaje si instalaţii termoenergetice.

 

7.18 Utilaje si instalaţii electrotehnice.

7.19 Utilaje si instalaţii frigorifice, de compresiune, transport pneumatic si

aspiraţie.

7.20 Utilaje de purificare a gazelor.

.

7.22 Utilaje la construcţii hidrotehnice.

7.23 Utilaje si echipamente de telecomunicaţii.ii